Samleie etter missed abortion

Pasientinformasjon Spontan abort og missed abortion. Spontanabort defineres ved at svangerskapet går til grunne før fosteret er levedyktig. Dette forekommer i 10-20 % av alle erkjente svangerskap. Spontanabort kan skje så sent som i 22. svangerskapsuke, men 97 % skjer i løpet av de første 12 ukene.

Bakteriell vaginose - Sinnets helse