C-date zkušenosti

Viagra Utgått På Dato. Certified pharmacy online. Buy Discount Generic Drugs.

Přístroj smí používat osoby od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo psychickými schopnostmi a osoby bez náležitých znalostí a zkušeností .. Volume Storage Temperature Energy Consumption LUR55W13E 16L 97L Freezer: -18 C Fridge: 0 C - 8 C Average: 4 C 0.375kwh / 24hr Energy consumption 137