Jenter skolegang norge

Frankrike - Land - Utdanning i verden

26. sep 2016 - - hele Norges studentportal - studentliv - utdanning - karriere. Skoleårets oppstart varierer fra skole til skole. Selv om de fleste følger samme skoleår som Utestedene opererer ofte med gratis inngang for jenter mens guttene må betale inngangspenger. I tillegg er det 

Skolen i Norge 1850-1914 | Portal

Studielandsguide: Mexico - Studenttorget

Gutter og jenter, kvinner og menn velger fortsatt kjønnstradisjonelle utdanninger. De som kommer best ut etter avsluttet obligatorisk skolegang, er middelklassejenter med etnisk norske foreldre. Gutter med lavt . Menn mottar 70 prosent av den samlede forskningsfinansieringen fra Norges forskningsråd. Den store 

Hovedpunkter. 192. 192 barn i grunnskolen møtte ikke opp til skolestart i 2015. Karakterer i grunnskolen og foreldrenes utdanningsnivå har stor innvirkning på gjennomføringsgraden i videregående skole. Det er langt færre gutter enn jenter som fullfører videregående opplæring på normert tid.